Bilgilendirme Formu

<p style="padding: 0px 0px 20px;">Ekte bir örneği yer alan Araç Kiralama Sözleşmesi’nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme”) imzalanması suretiyle taraflar karşılıklı sözleşmesel ilişkiye girerek borç yüklenecektir. Her iki taraf yönünden sözleşme hükümleri tek tek tüm hukuki ve mali neticeleri ile birlikte karşılıklı olarak değerlendirilmiştir.&nbsp;</p>
<p style="margin-top: 0px; padding: 0px 0px 20px;">Kiracı ______________________ olarak; Ekli Sözleşmede menfaatime aykırı olabilecek hükümlerin bulunduğu hususunda Firma Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (Kısaca "Firma") yetkilileri tarafından bilgilendirildiğimi ve sözleşmeyi incelemek suretiyle bu hükümleri tespit ettiğimi,</p>
<p style="margin-top: 0px; padding: 0px 0px 20px;">Menfaatime aykırı bu hükümlerin mali ve hukuki sonuçlarından haberdar olduğumu,</p>
<p style="margin-top: 0px; padding: 0px 0px 20px;">Sözleşmenin incelenmesi ve müzakeresi sürecinde Escar yetkililerince sözleşme içeriği ile ilgili sözlü olarak etraflıca bilgilendirildiğimi, sözleşme ile ilgili her türlü sorumun yanıtlandığını, ek bilgi alabilmem amacıyla Escar’ın ilgili telefon numarası ve e-posta adreslerini tarafıma bildirilerek bilgi edinme imkânı sağladığını ve&nbsp;www.example.com&nbsp;uzantılı websitesi üzerinden de&nbsp;<span style="line-height: 1.42857;">sözleşme koşullarını inceleme fırsatı bulduğumu, Sözleşmenin tarafımı bağlayıcı cezai şartlar, faiz ve benzeri hükümler içerdiğini; ancak sözleşme kapsamında kazanacağım menfaat ile sözleşme içeriğinde yer alan aleyhime hükümlerin sonuçlarını karşılıklı teati etmek suretiyle, sözleşme içeriğinde yer alan tüm hükümleri itirazsız ve hür irademle kabul ettiğimi,</span></p>
<p style="margin-top: 0px; padding: 0px 0px 20px;">Aşağıda sıralananlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmede yer alan maddelerden özellikle:</p>
<p style="margin-top: 0px; padding: 0px 0px 20px;">Gerek teslim gerekse iade sırasında Araç Teslim Formunun imzalanmaması halinde içeriğini kabul etmiş sayılacağımı, Forma itirazım bulunması halinde masraflarını karşılayacağım uzman aracılığı ile ekspertiz yaptıracağımı, aksi halde itirazlarımın dikkate alınmayacağını, Kiralanan araca ait her türlü masraf ve yan giderin (yakıt, hgs, otopark vb.) tarafıma yüklendiğini,</p>
<p style="margin-top: 0px; padding: 0px 0px 20px;">Aracı benzin deposu tam dolu olarak teslim aldığımı ve bu şekilde iade etmemem halinde fark benzin ücreti üzerinden %25 cezai şart ödeyeceğimi, Sigorta tarafından karşılanmayan her türlü zarar ile aracın sözleşmeye aykırı kullanımı neticesinde doğacak her türlü zararı karşılayacağımı, Aracın kazaya karışması halinde tüm evrakı 24 saat içinde Escar'a ulaştıracağımı,</p>
<p style="margin-top: 0px; padding: 0px 0px 20px;">Escar'ın adıma ödemek durumunda kaldığı trafik cezaları için, ceza başına 20 TL hizmet bedeli ödeyeceğimi,</p>
<p style="margin-top: 0px; padding: 0px 0px 20px;">Kira bedeli, masraf, yan gider, cezai şart vb. herhangi bir ödemede gecikmem halinde toplam borca aylık %5 faiz işletileceğini,</p>
<p style="margin-top: 0px; padding: 0px 0px 20px;">Sözleşme masraflarının (damga vergisi vb.) tamamen tarafıma yüklendiğini, Sözleşme gereği telefon, ses, video kayıtlarının delil niteliğinde olduğunu itirazsız ve hür irademle kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Sözleşme örneği, taraflarca kira tarihinde incelenmiş, karşılıklı görüşülerek değerlendirilmiş ve varılan mutabakat gereğince işbu iki suret olan Sözleşme Bilgilendirme ve Değerlendirme Tutanağı düzenlenmiştir.</p>